Language of document :

Tožba, vložena 7. marca 2011 - Nicolas Katrakasas proti Komisiji

(Zadeva F-24/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicolas Katrakasas (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije o nevpisu tožeče stranke na čakalni seznam v okviru natečaja COM/INT/OLAF/09/AD8.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba natečajne komisije z dne 11. maja 2010, s katero je bila po ponovnem preizkusu potrjena njena odločba z dne 9. marca 2010 o nevpisu tožeče stranke na rezervni seznam v okviru notranjega natečaja "COM/INT/OLAF/09/AD8 - Administratorji, strokovnjaki za boj proti goljufijam";

v delu, kjer je potrebno, naj se za nično razglasi odločba Evropske komisije z dne 25. novembra 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

za nične naj se razglasijo čakalni seznam v delu, ki ne vključuje imena tožeče stranke, in vse odločbe, ki so bile sprejete na njegovi podlagi;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________