Language of document :

Talan väckt den 7 mars 2011 - Nicolas Katrakasas mot kommissionen

(Mål F-24/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet COM/INT/OLAF/09/AD8.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 11 maj 2010 varigenom denna efter omprövning fastställt sitt beslut av den 9 mars 2010 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i det interna uttagningsprovet "COM/INT/OLAF/09/AD10 - Handläggare specialiserade på bekämpning av bedrägeri",

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 25 november 2010 om avslag på sökandens klagomål, i den del det är nödvändigt,

ogiltigförklara förteckningen över godkända sökande i den del sökandens namn inte upptogs i förteckningen, och alla beslut som har fattats på grundval av förteckningen, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________