Language of document :

Žaloba podaná dne 2. února 2011 - AX v. ECB

(Věc F-7/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: AX (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí ECB o propuštění žalobce s účinností od 5. srpna 2010 a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce žádá, aby Soud pro veřejnou službu:

zrušil rozhodnutí ECB o propuštění žalobce ze dne 4. srpna 2010;

v důsledku toho nařídil, aby byl žalobce zařazen zpět na své pracovní místo s odpovídající publicitou tak, aby bylo očištěno jeho dobré jméno;

v každém případě nařídil náhradu morální újmy utrpěné žalobcem, ohodnocené ex aequo et bono na částku 20 000 eur;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.

____________