Language of document :

Sag anlagt den 2. februar 2011 - AX mod EIB

(Sag F-7/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: AX (ved lawyers L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EIB's afgørelse om at suspendere sagsøgeren med virkning fra 5. august 2010 og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af EIB's afgørelse af 4. august 2010 om at suspendere sagsøgeren med virkning fra den 5.august 2010.

Følgelig genindsættes sagsøgeren i sin stilling med den fornødne offentlighed med henblik på at genoprette hans omdømme.

Under alle omstændigheder tilpligtes EIB at betale erstatning for det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab, der efter billighed opgøres til 20 000 EUR.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________