Language of document :

Kanne 2.2.2011 - AX v. EKP

(Asia F-7/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AX (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan keskuspankin päätöksen pidättää kantaja virantoimituksesta 5.8.2010 lukien kumoaminen sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa EKP:n 4.8.2010 tekemän päätöksen pidättää kantaja virantoimituksesta 5.8.2010 lukien

tämän seurauksena velvoittaa asettamaan kantajan täysin takaisin virkaansa ja tekemään tämän riittävällä tavalla julkiseksi, jotta hänen maineensa palautetaan

velvoittaa joka tapauksessa korvaamaan kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen, jonka suuruudeksi arvioidaan ex aequo et bono 20 000 euroa

velvoittaa EKP:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________