Language of document :

Tožba, vložena 2. februarja 2011 - AX proti ECB

(Zadeva F-7/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AX (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB o odreditvi suspenza tožeče stranke z učinkom od 5. avgusta 2010 in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo ECB z dne 4. avgusta 2010 o odreditvi suspenza tožeče stranke z učinkom od 5. avgusta 2010;

posledično, odredi popolno vrnitev tožeče stranke na njen položaj, skupaj z ustrezno objavo v medijih za povrnitev njenega dobrega imena;

v vsakem primeru naloži odškodnino za nepremoženjsko škodo, nastalo tožeči stranki, ki je ex aequo et bono ocenjena na 20.000,00 EUR;

ECB naloži plačilo stroškov.

____________