Language of document :

2010. június 16-án benyújtott kereset - AD kontra Bizottság

(F-46/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AD (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperestől a háztartási támogatást megtagadó határozat megsemmisítése iránti kereset.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. november 13-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a felperes részére nem biztosító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen semmisítse meg a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. szeptember 9-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a felperes részére nem biztosító határozatát, amennyiben e "határozat" sérelmet okozó aktusnak minősül;

másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék úgy véli, hogy a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a kinevezésre jogosult hatóság számára, hogy megtagadja a felperestől a háztartási támogatást, miközben az ő és élettársa számára lehetetlen házasságot kötni, mivel az élettársa nemzeti joga nem tolerálja a nemi irányultságukat, a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja iv. alpontjának jogellenességét annyiban, amennyiben az valamely tagállam jogrendszerére hivatkozik a házasságkötés lehetőségének mérlegeléséhez, és ebből következően e feltétel jelen esetre való alkalmazásának elmaradását;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________