Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā - AD/Komisija

(lieta F-46/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AD (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājai apgādnieka pabalstu

Prasītāja prasījumi:

atcelt PMO (Atalgojuma un individuālo tiesību birojs) 2009. gada 13. novembra lēmumu nepiešķirt prasītājam Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punktā paredzēto apgādnieka pabalstu;

katrā gadījumā atcelt PMO 2009. gada 9. septembra lēmumu nepiešķirt prasītājam Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punktā paredzēto apgādnieka pabalstu, ciktāl šis pēdējais minētais "lēmums" var tikt uzskatīts par viņam nelabvēlīgu;

pakārtoti - gadījumā, ja Civildienesta tiesa uzskatīs, ka Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkts atļauj iestādei, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus, atteikt piešķirt apgādnieka pabalstu prasītājam, kaut arī pārim viņu seksuālās orientācijas dēļ saskaņā ar partnera izcelsmes valsts tiesībām nav iespējams apprecēties - atzīt, ka Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punkts ir prettiesisks, ciktāl tajā ir paredzēta atsauce uz dalībvalsts tiesību aktiem, lai novērtētu pieeju laulībai, un ka līdz ar to šis nosacījums šajā gadījumā nav piemērojams;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________