Language of document :

Beroep ingesteld op 16 juni 2010 - AD / Commissie

(Zaak F-46/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AD (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij geen kostwinnerstoelage toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het PMO van 13 november 2009 om de verzoekende partij niet de in artikel 1, lid 2, van bijlage VII bij het Statuut voorziene kostwinnerstoelage toe te kennen;

in elk geval, nietigverklaring van het besluit van het PMO van 9 september 2009 om de verzoekende partij niet de in artikel 1, lid 2, van bijlage VII bij het Statuut voorziene kostwinnerstoelage toe te kennen, voor zover laatstgenoemd "besluit" kan worden aangemerkt als een bezwarend besluit;

subsidiair, voor het geval het Gerecht van oordeel mocht zijn dat artikel 1, lid 2, van bijlage VII bij het Statuut het TAVAOBG toestaat om de kostwinnerstoelage aan de verzoekende partij te weigeren, terwijl het paar geen huwelijk kan aangaan omdat hun seksuele geaardheid door de nationale wetgeving van zijn partner verboden wordt, erkenning van de onwettigheid van artikel 1, lid 2, sub c-iv, van bijlage VII bij het Statuut, voor zover dit verwijst naar de wetgeving van één van de lidstaten om de mogelijkheid van toegang tot het huwelijk te beoordelen en, dientengevolge, de niet-toepassing van deze voorwaarde in het onderhavige geval;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________