Language of document :

Tožba, vložena 16. junija 2010 - AD proti Komisiji

(Zadeva F-46/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AD (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi gospodinjskega dodatka tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba PMO z dne 13. novembra 2009 o nedodelitvi gospodinjskega dodatka iz člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom tožeči stranki naj se razglasi za nično;

odločba PMO z dne 9. septembra 2009 o nedodelitvi gospodinjskega dodatka iz člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom tožeči stranki naj se razglasi za nično, če bi se za to "odločbo" lahko štelo, da posega v njen položaj;

podredno, če bi Splošno sodišče menilo, da lahko AHCC na podlagi člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom tožeči stranki zavrne dodelitev gospodinjskega dodatka, čeprav se par ne more poročiti zaradi spolne usmerjenosti, ker to prepoveduje nacionalna zakonodaja njegovega partnerja, naj se ugotovi nezakonitost člena 1(2)(c)(iv) Priloge VII h Kadrovskim predpisom v delu, v katerem je določeno, da se za presojo o tem, ali obstaja možnost za poroko, uporabi zakonodaja ene od držav članic, in posledično naj se ta pogoj v obravnavanem primeru ne uporabi;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________