Language of document :

1. juulil 2010 esitatud hagi - Bermejo Garde versus EMSK

(kohtuasi F-51/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Moises Bermejo Garde (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada teade vaba ametikoha kohta EMSK nr 43/09 üldasjade direktoraadi direktori ametikoha täitmiseks ning samuti kõik nimetatud teate alusel tehtud otsused. Teiseks nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

tühistada teade vaba ametikoha kohta EMSK nr 43/09 üldasjade direktoraadi direktori ametikoha täitmiseks;

tühistada kõik teate teade vaba ametikoha kohta EMSK nr 43/09 alusel tehtud otsused;

mõista kostjalt kahjuhüvitisena välja 1000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.

____________