Language of document :

Rikors ippreżentat fl-1 ta' Lulju 2010 - Bermejo Garde vs KESE

(Kawża F-51/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, il-Belġju) (rappreżentant: L. Levi, avukat)

Konvenut: Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Minn naħa, l-annullament tal-avviż ta' pożizzjoni vakanti tal-KES Nru 43/09 intiż sabiex timtela l-pożizzjoni ta' direttur fid-Direttorat tal-Affarijiet Ġenerali kif ukoll ta' kull deċiżjoni meħuda abbażi ta' dan l-avviż ta' pożizzjoni vakanti. Min-naħa l-oħra, talba sabiex il-konvenut jiġi kkundannat iħallas lir-rikorrent ammont għad-danni.

Motivi u argumenti prinċipali

tannulla l-avviż ta' pożizzjoni vakanti tal-KES Nru 43/09 intiż sabiex timtela l-pożizzjoni ta' direttur fid-Direttorat tal-Affarijiet Ġenerali;

tannulla kull deċiżjoni meħuda abbażi tal-avviż ta' pożizzjoni vakanti tal-KES Nru 43/09;

tikkundanna lill-konvenut għall-ħlas ta' EUR 1 000 għad-danni;

tikkundanna lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-ispejjeż.

____________