Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Magazzu v. Komise

(Věc F-126/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Kandidáti zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem v platnost nového služebního řádu - Zařazování do tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Nabytá práva - Zásada zákazu diskriminace - Články 2, 5 a 12 přílohy XIII statutu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Salvatore Magazzu (Brusel, Belgie) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck a S. Woog advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ ze dne 13. prosince 2005, kterým se žalobce, dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy A*11 a úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení COM/A/18/04, podle ustanovení přílohy XIII služebního řádu jmenuje úředníkem se zařazením A*6 platová třída 2

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 310, 16.12.2006, s. 32.