Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 - Magazzu mod Kommissionen

(Sag F-126/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - ansøgere opført på reservelisten i henhold til en udvælgelsesprøve, der var offentliggjort, før den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft - indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler - velerhvervede rettigheder - princippet om forbud mod forskelsbehandling - artikel 2, 5 og 12 i bilag XIII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgien) (først ved avocats T. Bontinck og J. Feld, derefter ved avocats T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 13. december 2005, hvorved sagsøgeren, der er midlertidigt ansat i lønklasse A*11, og som har bestået den almindelige udvælgelsesprøve KOM/A/18/04, blev udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse A*6, løntrin 2, i medfør af bestemmelserne i bilag XIII til vedtægten.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 310 af 16.12.2006, s. 32.