Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums -Magazzu/Komisija

(lieta F-126/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Pagaidu darbinieki, kas iecelti ierēdņa amatā - Konkursa, kurš ir izsludināts pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, rezerves sarakstā iekļautie kandidāti - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunās nelabvēlīgākās normas - Iegūtās tiesības - Nediskriminācijas princips - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2., 5. un 12. pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Salvatore Magazzu (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, pēc tam T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un G. Berscheid)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2005. gada 13. decembra lēmuma, ar kuru prasītāju, A*11 pakāpē klasificētu pagaidu darbinieku un atklātā konkursa COM/A/18/04 veiksmīgo kandidātu iecēla ierēdņa amatā A*6 pakāpē, 2. līmenī saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma noteikumiem, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 310, 16.12.2006, 32. lpp.