Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Magazzu/Comisia

(Cauza F-126/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă a unui concurs publicat anterior intrării în vigoare a noului statut - Încadrare în grad în temeiul noilor reguli mai puțin favorabile - Drepturi dobândite - Principiul nediscriminării - Articolele 2, 5 și 12 din anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial T. Bontinck și J. Feld, avocați, ulterior T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei AIPN din 13 decembrie 2005, prin care reclamantul, agent temporar încadrat în gradul A*11 și candidat care a reușit la concursul general COM/A/18/04, a fost numit funcționar și încadrat în gradul A*6 treapta 2, în temeiul dispozițiilor din anexa XIII la statut

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 310, 16.12.2006, p. 32.