Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 - Sotgia v. komissio

(Asia F-130/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Sellaisen kilpailun varallaololuettelossa olevat hakijat, joka julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stefano Sotgia (Dublin, Irlanti) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall et H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 16.4.2006 alkavin vaikutuksin tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, palkkaluokan A*11 väliaikainen toimihenkilö, joka on läpäissyt avoimen kilpailun EPSO/A/18/04, nimitettiin henkilöstösääntöjen XIII liitteen säännösten mukaisesti virkaan palkkaluokan A*6, taso 2, virkamieheksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 326, 30.12.2006, s. 86.