Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums - Sotgia/Komisija

(lieta F-130/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Pagaidu darbinieki, kas iecelti amatā par ierēdņiem - Kandidāti, kas ir ierakstīti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Iekļaušana pakāpē, piemērojot neizdevīgākus jaunos noteikumus - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stefano Sotgia (Dublina, Īrija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, advokāti, vēlāk - T. Bontinck un S. Woog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, kas stājās spēkā 2006. gada 16. aprīlī un ar kuru prasītājs, A*11 pakāpē iekļauts pagaidu darbinieks un vispārīgo konkursu EPSO/A/18/04 veiksmīgi izturējušais kandidāts, ir iecelts ierēdņa amatā A*6 kategorijas 2. pakāpē, piemērojot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma tiesību normas

Rezolutīvā daļa:

1)    prasību noraidīt;

2)    katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 326, 30.12.2006., 86. lpp.