Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Sotgia/Comisia Europeană

(Cauza F-130/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut - Încadrare în grad în temeiul noilor reguli mai puțin favorabile - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut )

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Stefano Sotgia (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: inițial T. Bontinck și J. Feld, avocați, ulterior T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei AIPN în vigoare la 16 aprilie 2006, prin care reclamantul, agent temporar încadrat în gradul A*11 și candidat care a reușit la concursul general EPSO/A/18/04, a fost numit funcționar și încadrat în gradul A*6 treapta 2, în temeiul dispozițiilor din anexa XIII la statut

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 86.