Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. julija 2010 - Sotgia proti Komisiji

(Zadeva F-130/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike - Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Razvrstitev v plačilni razred na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Člena 5(4) in 12(3) priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stefano Sotgia (Dublin, Irska) (zastopniki: sprva T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, ki je začela veljati 16. aprila 2006, s katero je bila tožeča stranka, začasni uslužbenec, razvrščen v naziv A*11, ki je uspešno opravil splošni natečaj EPSO/A/18/04, imenovana v uradnika in na podlagi določb priloge XIII h Kadrovskim predpisom razvrščena v naziv A*6, plačilni razred 2.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Stranki nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 326, 30.12.2006, str. 86.