Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2010 - Sotgia mot kommissionen

(Mål F-130/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän - Sökande som är upptagna i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna - Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefano Sotgia (Dublin, Irland) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut som trädde ikraft den 16 april 2006 genom vilket sökanden (tillfälligt anställd i lönegrad A*11 och godkänd sökande från det allmänna uttagningsprovet EPSO/A/18/04) med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillsattes som tjänsteman i lönegrad A*6, löneklass 2.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 326, 30.12.2006, s. 86.