Language of document :

Žaloba podaná dne 27. května 2010 - Stratakis v. Komise

(Věc F-37/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce : Sofoklis Stratakis (Atény, Řecko) (zástupce: F. Sigalas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/129/08 o nezahrnutí jména žalobce na seznam úspěšných uchazečů zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/129/08 ze dne 30. července 2009 o nezahrnutí jména žalobce na seznam úspěšných uchazečů zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________