Language of document :

Sag anlagt den 27. maj 2010 - Stratakis mod Kommissionen

(Sag F-37/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Sofoklis Stratakis (Athen, Grækenland) (ved lawyer F. Sigalas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/129/08 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/129/08 traf den 30. juli 2009 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, annulleres

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________