Language of document :

27. mail 2010 esitatud hagi - Stratakis versus komisjon

(kohtuasi F-37/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sofoklis Stratakis (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat F. Sigalas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/129/08 konkursikomisjoni otsus mitte kanda hageja nime Euroopa Liidu Teatajas avaldatud reservnimekirja.

Hageja(te) nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/129/08 konkursikomisjoni 30. juuli 2009. aasta otsus mitte kanda hageja nime Euroopa Liidu Teatajas avaldatud reservnimekirja;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________