Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 27. maijā - Stratakis/Komisija

(lieta F-37/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sofoklis Stratakis (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis - F. Sigalas, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atklātā konkursa EPSO/AD/129/08 atlases komisijas lēmuma neiekļaut prasītāja uzvārdu rezerves sarakstā, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

Prasītājs lūdz Civildienesta tiesu:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/129/08 atlases komisijas 2009. gada 30. jūlija lēmumu neiekļaut prasītāja vārdu rezerves sarakstā, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________