Language of document :

Acțiune introdusă la 27 mai 2010 - Stratakis/Comisia

(Cauza F-37/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Sofoklis Stratakis (Atena, Grecia) (reprezentant: F. Sigalas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei juriului concursului general EPSO/AD/129/08 de a nu include numele reclamantului pe lista de rezervă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 30 iulie 2009 a juriului concursului general EPSO/AD/129/08 de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului menționat

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________