Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. juli 2010 - Wybranowski mod Kommissionen

(Sag F-17/08) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve - ikke opført på reservelisten - bedømmelse af den mundtlige prøve - meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/60/06 - begrundelse - bedømmelseskomiteens kompetence - vurdering af ansøgerne)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Andrzej Wybranowski (Warszawa, Polen) (ved avocat Z. Wybranowski)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om ændring eller annullation af afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/60/06 AD5 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for nævnte udvælgelsesprøve som følge af resultaterne af den mundtlige prøve.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Andrzej Wybranowski betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 158 af 21.6.2008, s. 25.