Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 8-i ítélete - Wybranowski kontra Bizottság

(F-17/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - A tartaléklistára való felvétel mellőzése - A szóbeli vizsga értékelése - Az EPSO/AD/60/06 versenyvizsga versenyvizsga-kiírása - Indokolás - A vizsgabizottság hatásköre - A pályázók értékelése)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Andrzej Wybranowski (Varsó, Lengyelország) (képviselő: Z. Wybranowski ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és K. Hermann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/60/06 AD5 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperest a szóbeli vizsga eredményei alapján az említett versenyvizsga tartaléklistájára fel nem vevő határozatának megváltoztatása vagy megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék A. Wybranowskit kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 158., 2008.6.21., 25. o.