Language of document :

Žaloba podaná dne 22. června 2010 - Z v. Soudní dvůr

(Věc F-48/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Z (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě písemné výstrahy a uložení povinnosti žalovanému zaplatit určitou částku jakožto náhradu za nemajetkovou újmu

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (AIPN) ze dne 10. července 2009, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě písemné výstrahy;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 10. března 2010, doručené dne 15. března 2010, o zamítnutí stížnosti;

uložit žalovanému zaplacení částky 50 000 eur jakožto náhradu za nemajetkovou újmu;

uložit Soudnímu dvoru Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________