Language of document :

Sag anlagt den 22. juni 2010 - Z mod Domstolen

(Sag F-48/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Z (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den disciplinære foranstaltning, der består i en skriftlig advarsel, og om, at Domstolen tilpligtes at betale erstatning for ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 10. juli 2009, hvormed sagsøgeren pålægges en disciplinær sanktion, der består i en skriftlig advarsel annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse om afslag på klagen af 10. marts 2010, som blev meddelt den 15. marts 2010.

Domstolen tilpligtes at betale 50 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________