Language of document :

Sag anlagt den 29. september 2010 - Florentiny mod Parlamentet

(Sag F-90/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AST6 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 29. juni 2010 om afslag på sagsøgerens klage.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 24. november 2009, offentliggjort den 2. december 2009, om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AST6 i forfremmelsesåret 2009.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af annullationen af de anfægtede afgørelser, og navnlig indplaceringen i lønklasse AST6, samt af den tilbagevirkende kraft af forfremmelsen til lønklasse AST6 fra den dato, denne burde have haft virkning, dvs. den 1. januar 2009.

Sagsøgeren tilkendes 2 000 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________