Language of document :

Kanne 29.9.2010 - Florentiny v. parlamentti

(Asia F-90/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxemburg) (edustajat: asianajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja päätettiin jättää merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST6 ylennettyjen virkemiesten luetteloon

Vaatimukset

On kumottava 29.6.2010 tehty nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättin kantajan oikaisuvaatimus

on kumottava 24.11.2009 tehty ja 2.12.2009 julkaistu nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantaja päätettiin jättää merkitsemättä palkkaluokkaan AST6 vuoden 2009 ylennyskierroksella ylennettyjen virkemiesten luetteloon

on osoitettava nimittävälle viranomaiselle riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutukset, erityisesti palkkaluokan määrittäminen AST6:ksi ja palkkaluokkaan AST6 ylentämisen taannehtivuus siitä lukien, jolloin kyseisen ylentämisen olisi pitänyt tapahtua, eli 1.1.2009 lukien

on määrättävä kantajalle 2 000 euron määräinen korvaus tälle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________