Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 29. septembrī - Florentiny/Parlaments

(lieta F-90/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jean-François Florentiny (Strassen, Luksemburga) (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā AST6 pakāpē

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 29. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 24. novembra lēmumu, kas publiskots 2009. gada 2. decembrī, par prasītāja neiekļaušanu to ierēdņu sarakstā, kuri 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā AST6 pakāpē;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas sekas rada apstrīdēto lēmumu atcelšana un it īpaši klasificēšana AST6 pakāpē, kā arī paaugstināšanas AST6 pakāpē atpakaļejošs spēks, sākot no dienas, kurā šai paaugstināšanai amatā bija jānotiek, proti, no 2009. gada 1. janvāra;

samaksāt prasītājam summu EUR 2000 apmērā kā atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________