Language of document :

Beroep ingesteld op 29 september 2010 - Florentiny / Parlement

(Zaak F-90/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AST6 zijn bevorderd

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 29 juni 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

het op 2 december 2009 bekendgemaakte besluit van het TABG van 24 november 2009 om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AST6 zijn bevorderd, nietig verklaren;

het TABG wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name de indeling in de rang AST6 en de terugwerkende kracht van de bevordering tot de rang AST6 tot de datum waarop deze van kracht had moeten worden, namelijk 1 januari 2009;

verzoeker een vergoeding van 2 000 EUR toekennen voor de geleden immateriële schade;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten.

____________