Language of document :

Acțiune introdusă la 29 septembrie 2010 - Florentiny/Parlamentul European

(Cauza F-90/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați în gradul AST6 în temeiul exercițiului de promovare 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 29 iunie 2010 prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamant;

anularea deciziei AIPN din 24 noiembrie 2009, publicată la 2 decembrie 2009, de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați în gradul AST6 în temeiul exercițiului de promovare 2009;

precizarea, adresată AIPN, a efectelor anulării deciziilor atacate și, în special, încadrarea sa în gradul AST6, precum și retroactivitatea promovării în gradul AST6 de la data de la care aceasta ar fi trebuit să se producă, mai precis l ianuarie 2009;

acordarea către reclamant a sumei de 2 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________