Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2010 - Florentiny proti Parlamentu

(Zadeva F-90/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-François Florentiny (Strassen, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AST6.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 29. junija 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 24. novembra 2009, objavljena 2. decembra 2009, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AST6, naj se razglasi za nično;

OPI naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, zlasti z razvrstitvijo v naziv AST 6 ter retroaktivnostjo napredovanja v naziv AST 6 na dan, ko bi morala začeti učinkovati, in sicer 1. januarja 2009;

tožeči stranki naj se dodeli 2000 EUR za povrnitev nastale nepremoženjske škode;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________