Language of document :

Жалба, подадена на 10 ноември 2010 г. - Gozi/Комисия

(Дело F-116/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: (Sogliano al Rubicone, Италия) (представители: L. De Luca и G. Passalacqua, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за отказ на искането за възстановяване на разноските за адвокатски възнаграждения, направени от жалбоподателя в рамките на наказателно производство пред национална юрисдикция.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност"- Дирекция D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) - Y96 985,

да се установи и обяви правото на жалбоподателя да му се възстановят разноските за адвокатски възнаграждения и вследствие на това да се разпореди плащането на сумата от 24 480 ЕUR.

____________