Language of document :

Sag anlagt den 10. november 2010 - Gozi mod Kommissionen

(Sag F-116/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italien) (ved advokaterne L. De Luca og G. Passalacqua)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på ansøgningen om godtgørelse af de sagsomkostninger, som sagsøgeren har afholdt inden for rammerne af en straffesag for en national ret.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet af Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed, Direktorat D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) - Y96985, annulleres.

Det fastslås, at sagsøgeren har krav på godtgørelse af sagsomkostningerne, og derfor tilpligtes Europa-Kommissionen at udbetale 24 480 EUR.

____________