Language of document :

10. novembril 2010 esitatud hagi - Gozi versus komisjon

(kohtuasi F-116/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. De Luca ja G. Passalacqua)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus hüvitada õigusabikulud, mis hageja liikmesriigi kohtus toimunud kriminaalmenetluses kandis.

Hageja nõuded

tühistada personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi direktoraadi D otsus HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985;

tuvastada hageja õigus õigusabikulude hüvitamisele ja sellest tulenevalt mõista välja 24 480 euro suurune summa.

____________