Language of document :

Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2010 - Gozi/Comisia

(Cauza F-116/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italia) (reprezentanți: L. De Luca și G. Passalacqua, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în cadrul unei proceduri penale în fața unei instanțe a unui stat membru.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Direcției Generale Resurse Umane și Securitate - Direcția D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985

constatarea dreptului reclamantului la rambursarea cheltuielilor de judecată și, în acest sens, dispunerea plății sumei de 24 480 de euro.

____________