Language of document :

Žaloba podaná 10. novembra 2010 - Gozi/Komisia

(vec F-116/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Taliansko) (v zastúpení: L. De Luca a G. Passalacqua, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh na náhradu trov konania vynaložených žalobcom v rámci trestného konania na vnútroštátnom súde

Návrhy žalobcu

zrušiť opatrenie Generálneho riaditeľstva ľudské zdroje a bezpečnosť - Riaditeľstvo D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) - Y96985,

uznať a vyhlásiť právo žalobcu na náhradu trov konania a následne nariadiť zaplatenie sumy 24 480 eur.

____________