Language of document :

Tožba, vložena 20. novembra 2010 - Gozi proti Komisiji

(Zadeva F-116/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gozi (Sogliano al Rubicone, Italija) (zastopnika: L. De Luca in G. Passalacqua, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za povračilo stroškov postopka, ki so tožeči stranki nastali v kazenskem postopku pred nacionalnim sodiščem

Predloga tožeče stranke

Ukrep Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve - Direkcija D - HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985 naj se razglasi za ničen;

ugotovi in razglasi naj se pravica tožeče stranke do povračila stroškov postopka in na podlagi tega naloži plačilo zneska 24.480 EUR.

____________