Language of document : ECLI:EU:C:2009:741

C‑357/09. PPU. sz. ügy

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák – 2008/115/EK irányelv – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – A 15. cikk (4)–(6) bekezdése – Őrizeti határidő – A kitoloncolási határozat felfüggesztése időtartamának figyelembe vétele – A »kitoloncolás ésszerű lehetősége« fogalma”

Az ítélet összefoglalása

1.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – Maximális időtartam – Kiszámítás – A 2008/115 irányelvben szereplő rendszer hatálybalépése előtt megindított kitoloncolási eljárás keretében őrizetben töltött időszak beszámítása

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (5) és (6) bekezdés)

2.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – Maximális időtartam – Kiszámítás – A menedékjogot kérőkre vonatkozó nemzeti és közösségi rendelkezések alapján idegenrendészeti fogdában töltött időszak kizárása

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk)

3.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – Maximális időtartam – Kiszámítás – Bírósági jogorvoslat tárgyát képező kitoloncolási határozat – A jogorvoslati eljárás során őrizetben töltött időszak beszámítása

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (5) és (6) bekezdés)

4.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – Bírósági felülvizsgálat – Lejárt maximális őrizeti határidő – A kitoloncolás ésszerű lehetőségének a bíróság általi figyelembevétele – Kizártság

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (4) és (6) bekezdés)

5.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – A kitoloncolás ésszerű lehetősége – Fogalom

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (4), (5) és (6) bekezdés)

6.        Vízumok, menekültügy, bevándorlás – Bevándorlási politika – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – Kitoloncolás céljából foganatosított őrizet – Lejárt maximális őrizeti határidő – Az őrizetben tartott személy azonnali szabadon bocsátása mellőzésének lehetősége – Hiány

(2008/115 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (4) és (6) bekezdés)

1.        A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikkének (5) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az azokban szereplő maximális őrizeti időtartamba bele kell számítani az irányelv rendszerének hatálybalépése előtt megindított kitoloncolási eljárás keretében őrizetben töltött időszakot is.

(vö. 39. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az az időszak, amelyet az adott személy a menedékjogot kérőkre vonatkozó nemzeti és közösségi rendelkezések alkalmazásában hozott határozat alapján töltött idegenrendészeti fogdában, nem tekinthető a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikke értelmében vett kitoloncolás céljából foganatosított őrizetnek.

Ugyanis a 2008/115 irányelvvel szabályozott, kitoloncolás céljából foganatosított őrizet, illetve a menedékjogot kérővel szemben különösen a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9 irányelv, a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2005/85 irányelv vagy a hatályos nemzeti rendelkezések alapján elrendelt őrizet különböző jogi szabályozási rendszer alá tartozik.

Mindazonáltal, ha valamely menedékjogot kérő személy kitoloncolás céljából foganatosított őrizetben marad, holott menekültstátusz iránti kérelmei nyomán indított eljárások vannak folyamatban, az őrizetben tartás azon időszakát, amely alatt az említett menedékjogi eljárások folytak, figyelembe kell venni a kitoloncolás céljából foganatosított őrizetnek a 2008/115 irányelv 15. cikkének (5) és (6) bekezdésében szereplő időtartama kiszámításakor.

(vö. 45., 47., 48. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.        A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikkének (5) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a kitoloncolás céljából foganatosított őrizet időtartamába beleszámít az az időszak, amely alatt a kitoloncolási határozat végrehajtását felfüggesztették azért, mert az érintett e határozattal szemben bírósági jogorvoslati eljárást indított, amennyiben ezen eljárás időtartama alatt továbbra is idegenrendészeti fogdában tartózkodott.

Ellenkező esetben ugyanis a kitoloncolás céljából foganatosított őrizet időtartama adott esetben jelentősen eltérhetne az ugyanazon tagállamon belüli, illetve az eltérő tagállamokon belüli esetek tekintetében a nemzeti bírósági eljárások sajátosságaitól és speciális körülményeitől függően, ami ellentétes lenne a 2008/115 irányelv 15. cikke (5) és (6) bekezdésének azon céljával, hogy a tagállamokban egységes maximális őrizeti időtartamot garantáljanak.

(vö. 54., 57. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

4.        A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható, ha a 2008/115 irányelv 15. cikkének (6) bekezdésében szereplő őrizeti határidők meghosszabbításának lehetőségét az érintett őrizete bírósági felülvizsgálatának időpontjában már kimerítették.

(vö. 62. pont és a rendelkező rész 4. pontja)

5.        A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy csak a kitoloncolás ugyanezen cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott határidőkre tekintettel történő biztosításának reális lehetősége minősül a kitoloncolás ésszerű lehetőségének, illetve ez utóbbi nem áll fenn, ha kevéssé tűnik valószínűnek, hogy az érintettet az említett határidőkön belül befogadják egy harmadik országban.

(vö. 67. pont és a rendelkező rész 5. pontja)

6.        A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115 irányelv 15. cikkének (4) és (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem teszik lehetővé, hogy az ezen irányelvben szereplő maximális őrizeti időtartam eltelte esetén se bocsássák haladéktalanul szabadon az érintettet azért, mert nincsenek érvényes okmányai, erőszakosan viselkedik, és sem saját megélhetési eszközökkel, sem pedig lakóhellyel vagy a tagállam által e célból nyújtott eszközökkel nem rendelkezik.

(vö. 71. pont és a rendelkező rész 6. pontja)