Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 24. března 2011 - Canga Fano v. Rada

(Věc F-104/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení za rok 2009 - Rozhodnutí o nepovýšení - Zvážení srovnatelných zásluh - Zjevně nesprávné posouzení - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Diego Canga Fano (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí žalované nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD 13 v rámci povyšovacího řízení za rok 2009.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Diegu Canga Fanovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 37, 13.2.2010, s. 51.