Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 24. märtsi 2011. aasta otsus - Canga Fano versus nõukogu

(kohtuasi F-104/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2009. aasta edutamine - Edutamata jätmise otsus - Teenete võrdlev hindamine - Ilmne hindamisviga - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Diego Canga Fano (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja palgaastmele AD13 edutatavate nimekirja kandmata 2009. aasta edutamise käigus.

Resolutsioon

Jätta kaebus rahuldamata.

Mõista kohtukulud tervikuna välja Diego Canga Fanolt.

____________

1 - ELT C 37, 13.2.2010, lk 51.