Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. március 24-i ítélete - Canga Fano kontra Tanács

(F-104/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2009. évi előléptetési időszak - Előléptetést mellőző határozat - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Diego Canga Fano (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási fokozatba előléptettek listájára.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

D. Canga Fano köteles viselni az összes költséget.

____________

1 - HL C 37., 2010.2.13., 51. o.