Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 24 mars 2011 - Canga Fano mot rådet

(Mål F-104/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2009 - Beslut att inte befordra - Jämförelse av kvalifikationerna - Uppenbart oriktig bedömning - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Diego Canga Fano (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2009.

Domslut

Talan ogillas.

Diego Canga Fano ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 37, s. 51, 13.2.10.