Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. března 2011 - M v. Evropská agentura pro léčiva (EMA)

(Věc F-23/07 RENV-RX)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 35.