Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 31. marts 2011 - M mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

(Sag F-23/07 RENV-RX) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 35.