Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 31. märtsi 2011. aasta määrus - M versus Euroopa Ravimiamet

(kohtuasi F-23/07 RENV-RX)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 35.